Darowizny

Konto Parafii:

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Nr konta: 02 9096 0004 2007 0042 3942 0001

Obecnie wpłacane ofiary są odkładane na remont dachu w kościele parafialnym. Dziękujemy za ofiary.