24-30.12.2018 r.

 

DZIEŃ

GODZ.

INTENCJA

PONIEDZIAŁEK
24.12.
WIGILIA

6.30

 

+Maria Smagacka - greg.

W int. ks. Adama z okazji imienin - od Rady Duszp., Posłańców, Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym i Akcji Kat.

22.00
Koniaczów
PASTERKA

Za żyjących i zmarłych parafian

WTOREK
25.12.
BOŻE
NARODZENIE

0.00
PASTERKA

Za żyjących i zmarłych parafian
+Jan, Tadeusz, Mariusz
8.00  
10.00 +Franciszek Aleksander
11.30 +Maria Smagacka - greg.

ŚRODA
26.12.
ŚW. SZCZEPANA

8.00

+Maria Smagacka - greg.

10.00
Koniaczów

+Edward Gilarski w 15. rocz. śm.
11.30 +Zdzisław Kalinowski
16.00 +Stanisław w rocz. śm.

CZWARTEK
27.12.
ŚW. JANA

16.30
Koniaczów

+Jan, Maria Mazur
17.30 +Maria Smagacka - greg.
+Maria Posłuszny w 6. rocz. śm. i zmarli z rodziny

PIĄTEK
28.12.

8.00

+Maria Smagacka - greg.

15.00
Koniaczów

W int. rodzin odwiedzanych podczas wizyty duszpasterskiej

SOBOTA
29.12.

8.00

+Maria Smagacka - greg.

9.30
Koniaczów

W int. rodzin odwiedzanych podczas wizyty duszpasterskiej
O dobrą śmierć i szczęśliwą wieczność

NIEDZIELA
30.12.

8.00

+Katarzyna w rocz. śm., +Władysław Wysoccy

10.00
Koniaczów
(chrzest)

W int. Maji z okazji chrztu

11.30

W int. Anny i Piotra z ok. 11 rocz. ślubu o bł. Boże i potrzebne łaski dla rodziny

16.00

+Maria Smagacka - zakończenie greg.